ABOUT US

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของเรา 

วิสัยทัศน์
เข้าใจ รู้ใจ  และนำเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า 

พันธกิจ
ตั้งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดเกินความคาดหวัง  รับปรุงการให้บริการอยู่เสมอ  และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

ค่านิยม

 • มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร 
 • ยกระดับคุณภาพของการให้บริการ
 • ปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอ
 • สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของเรา
 • ตระหนักและประหยัดค่าใช้จ่าย

บริษัท เอส เคม กรุ๊ป จำกัด  เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2547   ในช่วงแรก เอส เคม ให้บริการงานด้านสนับสนุนการทำธุรกิจ (Back-office services) แก่กลุ่มบริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ       ต่อมาได้ขยายการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นๆ ในประเทศ  และบริษัทร่วมทุนจากต่างประเทศเราให้บริการแบบมืออาชีพ ยึดหลักถูกต้องตามกฎหมาย  ให้บริการด้วยความเต็มใจ เชื่อถือได้ ตรงเวลา ในราคามิตรภาพ  เราช่วยคุณลดภาระด้านงานบัญชี และงานบุคคล  เพื่อให้คุณได้มีเวลามากขึ้นในการทำและขยายธุรกิจ  

ทำไมควร Outsourcing?

บริษัท เอส เคม กรุ๊ป จำกัด  ชำนาญการให้บริการงานด้านสนับสนุนการทำธุรกิจ เช่น งานบัญชี  การเงิน  งานบุคคล และงานธุรการ    การ Outsourcing ผ่านบริษัทที่ได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการจ้างพนักงานประจำ  และยังมีประโยชน์อื่นๆ ได้แก่  

 • ลูกค้า และผู้บริหารสามารถทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่    ไม่ต้องแบ่งเวลามาบริหารลูกค้าได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ ถูกต้อง แม่นยำ ลดความเสี่ยงจากการทำผิดพลาด  
 • เราลงทุนด้านเทคโนโลยี ใช้ระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน และนำระบบนั้นๆ มาให้บริการแก่ลูกค้าของเรา  ลูกค้าไม่ต้องซื้อระบบเพื่อใช้งาน  
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายได้  เพราะเราคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง  ลูกค้าสามารถนำเงินไปลงทุนในธุรกิจหลักได้โดยไม่ต้องเผื่อสำหรับงานที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก 


ปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ

บุคลากรของเรา

 • ผู้บริหาร มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ภาษี และตรวจสอบ กับ Big 4 มากกว่า 15 ปี  รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทข้ามชาติ   อีกทั้งยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ทีมงานมืออาชีพ ที่ได้รับการอบรมทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 
 • เชี่ยวชาญการขึ้นระบบ และการใช้งานระบบ ERP
 • เชียวชาญการวางแผน และเจรจาด้านภาษี 
 • มีปฏิสัมพันธ์อันดี กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกัน 
 • เคร่งครัดเรื่องการรักษาความลับของลูกค้า


เทคโนโลยีและเครื่องมือ

 • ใช้ระบบ ERP ในการทำบัญชี และจัดทำเงินเดือน 
 • จัดทำรายงานต่างๆ ให้กับลูกค้าได้แบบ Real Time
 • มีความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือจัดทำ และจัดการระบบบัญชี 
 • มีการตรวจสอบคุณภาพของงานอยู่เสมอ 
 • มีระบบ IT ที่น่าเชื่อถือ  และมีทีมงาน IT พร้อม


ความปลอดภัยของข้อมูล

 • จัดการข้อมูลด้วยระบบ  มีระบบความปลอดภัย และต้องใส่ Password เมื่อเข้าใช้งาน  
 • มอบหมายให้พนักงานดูแลลูกค้าเฉพาะราย หรือเฉพาะโครงการ 
 • จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า 
 • มีระบบความปลอดภัย และการ Back Up ข้อมูลที่ได้มาตรฐาน  
 • จัดให้มีการลงนามในสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับกับลูกค้า 
   
Powered by MakeWebEasy.com
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการ Privacy Policy และ Cookies Policy Privacy Policy  และ  Cookies Policy